Szkoła Podstawowa w Zakrzewku

Logowanie
 • - Obrazek 1

  UWAGA !

  PUNKT KONSULTACYJNY W NASZEJ SZKOLE, W KTÓRYM MOŻNA

  ZASIĘGNĄĆ PORADY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA

  ( Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM).

   

  ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

   

  7 LUTEGO 2019 R.  OD GODZ. 9:00

   

  PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE LUB OSOBISTE W SEKRETARIACIE.

 • - Obrazek 1

  28 STYCZNIA 2019 R. ODWIEDZI NAS TEATR „ KURTYNA” Z WIDOWISKIEM PROFILAKTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SFINANSOWANYM PRZEZ GKRPA W WIĘCBORKU, REPREZENTOWANYM PRZEZ PANIĄ EWĘ KIESTRZYN - KOBUS . TYM RAZEM OBEJRZYMY PRZEDSTAWIENIE PT. „MOJA HISTORIA”

                                 

   Spektakl dla klas III – VIII

      Życie bohatera spektaklu, kilkunastoletniego Michała, jest z pozoru ustabilizowane i ułożone podług następujących reguł: w szkole jest przeciętnym, wręcz anonimowym uczniem, wyróżniającym się jedynie niechętnym, niepozbawionym agresji stosunkiem do otaczającej go rzeczywistości, złożonej z wymagających i czujnych nauczycieli oraz kolegów i koleżanek, którzy w niezrozumiały dla niego sposób czerpią satysfakcję z uczestnictwa w procesie edukacji, znajdując dziwne dla głównego bohatera upodobanie w poszanowaniu norm współżycia społecznego. W domu, przy ekranie komputera, Michał staje się Mikaelem Robocompem, nieustraszonym i bezbłędnym strategiem internetowych bitew i gier, posiadającym niezliczone tłumy wirtualnych przyjaciół, którzy odnoszą się do niego z szacunkiem i podziwem, hojnie sypiąc laikami i polubieniami. Jednak pewnego dnia spokojna egzystencja Michała, ucznia 5 klasy Szkoły Podstawowej, zostaje zakłócona fatalnym zbiegiem dwóch okoliczności. Michał jest zmuszony napisać test z historii,

  i co gorsze, odczuwa przemożną chęć zwrócenia na siebie uwagi u Asi, jednej z najlepszych uczennic szkoły.

  „Moja historia” jest spektaklem poruszającym ciągle aktualne problemy w procesie budowania poczucia własnej wartości młodych, kilkunastoletnich ludzi, którzy poddani naturalnej presji środowiska próbują radzić sobie z problemami dojrzewania. Wymogi współczesności i radykalnie zwiększające się tempo życia społecznego stają się dla wielu z nich pułapkami, w których tracąc poczucie własnej tożsamości i podmiotowości, zaprzepaszczają szanse na prawidłowy rozwój i wchodzą na niebezpieczną ścieżkę kompensowania używkami i uzależnieniami niezrealizowanej potrzeby akceptacji. Motywem przewodnim tej pełnej uroczego humoru komedii sytuacyjnej jest nie tylko opisywanie skutków tego niepokojącego procesu. Twórcy przedstawienia skupiają się przede wszystkim na prezentacji mechanizmów i procesów, będących zalążkiem w powstawaniu problemów i zagrożeń dotykających młodych ludzi, oraz na promowaniu postaw aktywnych, dynamicznie radzących sobie z przeciwnościami. Główny bohater spektaklu podejmuje wyzwania i zaczyna dążyć do realizacji słusznych celów w świecie realnym, akceptując stawiane wyzwania i pracowicie odbudowując poczucie swojej tożsamości i miejsce w grupie życzliwych mu: rodziców, nauczycieli, przyjaciół.

  Wartości wychowawczo-profilaktyczne: Kształtowanie postaw społecznych- umiejętność komunikacji interpersonalnej, jako podstawa współdziałania w osiąganiu celów, asertywne wyrażanie potrzeb, wrażliwość, szacunek, zrozumienie dla potrzeb innych ludzi, radzenie sobie z negatywnymi emocjami i zachowaniami agresywnymi, umiejętność redukowania lęku w sytuacjach kryzysowych, umiejętność rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu/budowanie wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej/ promocja dla poszanowania autorytetu nauczyciela i wyjątkowości szkoły, jako instytucji kształcenia i opieki. Zdrowie- edukacja zdrowotna- radzenie sobie ze stresem, postawy otwarte na poszukiwanie pomocy oraz porady, zdrowie i życie jako najważniejsza wartość, pokonywanie słabości, zagrożenia związane z uzależnieniem od alkoholu i innych używek, uzależnienie od Internetu jako jednostka chorobowa. Bezpieczeństwo-profilaktyka zachowań ryzykownych- poszerzenie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych (alkohol, nikotyna, narkotyki), troska o własne bezpieczeństwo w relacjach opartych o kontakt w Sieci, rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

   

  W spektaklu bierze udział dwóch aktorów. Aktorzy grają z nagłośnieniem (własne + mikrofony bezprzewodowe). Program przygotowany jest profesjonalnie ze scenografią, kostiumami i rekwizytami.

 • - Obrazek 1

  Informacja o realizowanym projekcie Gminy Więcbork

  Miło nam poinformować , iż Gmina  Więcbork realizuje projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pod nazwą „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

  Wartość projektu grantowego: 148 320,00 zł

  Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Planowanym efektem realizacji projektu jest przeszkolenie 288 osób dorosłych powyżej 25 roku życia, mieszkańców Gminy Więcbork objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu.

  W ramach realizowanego projektu zakupione zostaną komputery, które po zakończeniu szkoleń będą przekazane do szkół z terenu Gminy Więcbork.

  Zapraszamy mieszkańców Gminy Więcbork, którzy ukończyli 25 rok życia na bezpłatne szkolenia. W zależności od potrzeb mogą być one realizowane z następujących tematów:

  • Działam w sieciach społecznościowych

  • Kultura w sieci

  • Moje finanse w sieci

  • Rodzic w internecie

  • Tworzę własną stronę internetową, blog

  • Mój biznes w sieci

  • Rolnik w sieci

  Prosimy o wypełnienie  formularza rekrutacyjnego ( odbiór formularza w sekretariacie naszej szkoły – SP w Zakrzewku) i dostarczenie do sekretariatu Urzędu Miejskiego (pokój nr 2) lub na adres ata-1968@o2.pl

  Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 14 lutego 2019 r.

  Uwaga: jedna osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu. Prosimy o przemyślany wybór.

  Szkolenia prowadzone będą przez profesjonalnych doświadczonych instruktorów, którzy zadbają o przekazanie wiedzy w dogodnej dla Państwa formie. Dla uczestników szkoleń będzie dostępny catering (obiad, ciasto, kawa, herbata, napoje)

  Zachęcamy do skorzystania z tej szansy już dzisiaj – ilość dostępnych miejsc jest ograniczona.

  Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel.: 662 254 593.

  Zapraszamy również do kontaktu mailowego – czekamy na Państwa pytania pod adresem

  ata-1968@o2.pl

  Koordynator projektu gminnego: Beata Kiestrzyn

   

  Opis modułów szkoleniowych

  1. Moduły tematyczne:

  a. „Mój biznes w sieci”

  Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla osób przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się, jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności osoba pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

  b. „Moje finanse i transakcje w sieci”

  Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

  c. „Działam w sieciach społecznościowych”

  Moduł przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

  d. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

  Moduł przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

  e. „Rolnik w sieci”

  Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

  f. „Rodzic w internecie”

  Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 • - Obrazek 1

  Z okazji ferii zimowych, życzymy Wam, drodzy Uczniowie, bezpiecznego i radosnego wypoczynku. Niech ten wolny czas dostarczy niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć.

  Odpoczywajcie, cieszcie się przygodami, poznawaniem nowych miejsc i ludzi. Mamy nadzieję, że wrócicie wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci oraz wypoczęci, z nową energią do pracy w drugim semestrze.

  Jednocześnie  przypominamy kilka prostych zasad, które omawialiście niejednokrotnie podczas zajęć w szkole, a które sprzyjają bezpieczeństwu:

  • bądźcie widoczni na drodze
  • pamiętajcie o telefonach alarmowych – europejski numer alarmowy: 112
  • myślcie i przewidujcie konsekwencje swoich zachowań
  • ulica i zamarznięte jeziora i inne zbiorniki to nie miejsce do zabaw

   - Obrazek 2  - Obrazek 3  - Obrazek 4

 • - Obrazek 1     „Niech znów zabłyśnie pierwsza gwiazda”

  Zapraszamy

  na

  Szkolne Jasełka

  które odbędą się

  7 stycznia 2019 roku

  o godzinie 12:30

  w świetlicy Szkoły Podstawowej w Zakrzewku.

  Podobny obraz

        Uczniowie i nauczyciele

  z SP w Zakrzewku

   

                                                   Wstęp:  1 zł

   

 • - Obrazek 1

  UWAGA RODZICE !

  W DNIU 27 LISTOPADA 2018 R.

  ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA Z RODZICAMI

  UCZNIÓW KLAS I, III-VIII oraz ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  O GODZ. 17:00

 • - Obrazek 1

  PUNKT KONSULTACYJNY,

  W KTÓRYM MOŻNA

  ZASIĘGNĄĆ PORADY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA

  ( Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM).

  ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY 

  22 listopada 2018 R.  OD GODZ. 9:00

  PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE W SEKRETARIACIE.

 • - Obrazek 1

  UWAGA

  WYCIECZKA DO BYDGOSZCZY

  5 GRUDNIA 2018 R.

  W programie:

  • Wizyta w fabryce bombek
  • Wizyta w papug arni

  Koszt wycieczki  44,00 zł. Prosimy o wpłaty do dnia 23.11.18 r.

   Koszt wycieczki nie obejmuje posiłku. Prosimy o zabranie ze sobą kanapek. Wyjazd o godz. 8:30(SP w Zakrzewku), powrót ok. 15:00 (SP w Zakrzewku, Nowy Dwór)

 • UWAGA

  W NASZEJ SZKOLE OBCHODZIMY DZIEŃ

  ŚNIADANIE DAJE MOC

  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY I  KLASY I –III

  8 LISTOPADA 2018 R.

   - Obrazek 1

  Dzień Śniadanie Daje Moc już od 7 lat obchodzony jest w tysiącach szkół podstawowych w kraju.
  W tym roku w programie bierze udział ponad 8200 szkół, które właśnie
  8 listopada organizują dla uczniów wspólne jedzenie zdrowego i pysznego śniadania. W ten sposób dzieci uczą się o 12 zasadach zdrowego odżywiania, które opracował Instytut Matki i Dziecka oraz o bardzo ważnej roli śniadania, które daje siłę do nauki i zabawy.

   - Obrazek 2 - Obrazek 3

  12 zasad zdrowego odżywania dla uczniów Według Instytutu Matki i Dziecka

  W Dniu Śniadanie Daje Moc przyniesione przez dzieci produkty ułożymy na zaaranżowanym stole jako kolorowe wyspy: wyspa kanapkowa, wyspa owocowa, wyspa warzywna, wyspa deserowa itd. Objaśnimy krótko dzieciom, co się znajduje na każdej z wysp i dlaczego te produkty należy jeść na śniadanie, aby dało ono moc na cały dzień, potem zachęcimy do „odwiedzenia” każdej wyspy.

  Dzieci mogą przynieść:

   - gotowe kanapki na bazie pieczywa razowego lub pełnoziarnistego: żytniego, pszennego, mieszanego lub pieczywa bezglutenowego lub chleb (pieczywo razowe lub pełnoziarniste: żytnie, pszenne, mieszane lub pieczywo bezglutenowe) i składniki do zrobienia kanapek – pokrojone na mniejsze kawałki i ułożone na talerzach będą świetnie wyglądały i na pewno dobrze smakowały,
  - owoce – jabłka, pomarańcze, mandarynki banany itp. – pokrojone na mniejsze kawałki lub podzielone na cząstki,
  - warzywa – pomidory, ogórki, papryka, marcheweczki itp. – również pokrojone na kawałki lub już wcześniej przygotowane w takiej formie przez rodziców,
  -  suszone warzywa i owoce, orzechy oraz nasiona (np. nasiona słonecznika, pestki dyni) bez dodatku cukrów, soli oraz tłuszczu,
  - woda w butelkach, soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne bez dodatku cukrów, jogurty naturalne do picia.

   

 • - Obrazek 1

  UWAGA 

  Z OKAZJI STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

  NASZA SZKOŁA ORGANIZUJE

  9 LISTOPADA 2018 R.

  W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAKRZEWKU UROCZYSTOŚĆ

  W ramach obchodów wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej włączymy się w akcję „Rekord dla Niepodległej”.

  W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnie zaśpiewamy  4-zwrotkowy hymn narodowy.

 • - Obrazek 1

  PUNKT KONSULTACYJNY,

  W KTÓRYM MOŻNA

  ZASIĘGNĄĆ PORADY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA

  ( Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM).

  ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY 

  8 listopada 2018 R.  OD GODZ. 9:00

  PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE W SEKRETARIACIE.

 • - Obrazek 1

  UWAGA

   "RUSZA" W NASZEJ SZKOLE

  PUNKT KONSULTACYJNY,

  W KTÓRYM MOŻNA

  ZASIĘGNĄĆ PORADY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA

  ( Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM).

  ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY 

  18 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  W GODZ. 8:00 - 10:00

  PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE W SEKRETARIACIE.

 • - Obrazek 1

  Dnia 17.10. 2018 r. wyjazd do Więcborka – klasy VII-VIII

  Wyjazd ze szkoły ok. 11:50

  - 12:00 – wyjście do kina  w MGOK w Więcborku na film "Dywizjon 303.Historia prawdziwa"- Cena biletu to 12,00 zł   ( bilet grupowy). Wpłaty do 15.10.2018 r.

  Powrót : ok. 14:15

  Historyczny, wojenny, akcja, 2D FILM POLSKI, , czas trwania: 101 minut, zwiastun: https://youtu.be/3HEpih9nf-k

  Opis:

  Materiały edukacyjne: http://dywizjon303.pl/edukacja

  Przekonaj się jak walczyli. Kogo kochali i kogo stracili!

  Prawdziwa historia Dywizjonu 303 inspirowana bestsellerem Arkadego Fieldera!

  Na ekranie znakomici polscy aktorzy: Piotr Adamczyk, Maciej Zakościelny, Antoni Królikowski, Jan Wieczorkowski, Krzysztof Kwiatkowski, Marcin Kwaśny, Nikodem Rozbicki, Anna Prus oraz brytyjscy artyści: Cara Theobold, Andrew Woodall czy John Kay Steel.

  Syn autora książki, Marek Fiedler twierdzi, że „Dywizjon 303” był dziełem życia jego ojca i każdy Polak powinien go zobaczyć. „Gdyby ojciec wiedział, że powstał ten film, niesłychanie by się ucieszył. Jest to temat jest dla wszystkich Polaków równie ważny, bo to jedno z naszych wspaniałych zwycięstw, o których powinniśmy pamiętać”.

  Twórcy filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” mają nie tylko wsparcie rodziny pisarza, ale również współpracowali ściśle z historykami, aby oddać wiernie realia tamtych czasów.

   

 • - Obrazek 1

  Dnia 17.10. 2018 r. wyjazd do Więcborka – oddział przedszkolny i  klasa I

  Wyjazd ze szkoły ok. 9:40

  - 10:00 – wyjście do kina  w MGOK w Więcborku na film "Hotel Transylwania 3". Cena biletu to 12,00 zł   ( bilet grupowy). Wpłaty do 15.10.2018 r.

  Powrót : ok. 11:50

  Animacja, familijny, 2D DUBBING PL, ograniczenia wiekowe: BO, czas trwania: 97 minut, zwiastun: https://youtu.be/DfxVc0guzSo

  Bohaterowie upiornie zabawnej komedii powracają! Tym razem Paka Draka wybierze się na ekskluzywne wakacje. Będą podróżować luksusowym potwornym statkiem. W końcu od codziennej pracy w Hotelu Transylwania trzeba kiedyś odpocząć. Czas na spokojne żeglowanie i korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw statku – od upiornych zawodów w siatkówkę przez egzotyczne wycieczki aż po relaksujące opalanie pod światłem księżyca. Ale wakacje ze snów szybko stają się wakacjami z koszmarów, kiedy Mavis spostrzega, że Drac zakochał się w tajemniczej pani kapitan statku. Ericka ukrywa niebezpieczny sekret, który zagraża gatunkowi potworów.

 • - Obrazek 1

  Dnia 17.10. 2018 r. wyjazd do Więcborka – klasy IV-VI

  Wyjazd ze szkoły ok. 9:50

  - 10:15 – wizyta w Miejsko –Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku- na lekcji bibliotecznej połączonej ze zwiedzaniem wystawy pt. „Karolewo 1939 – PAMIĘTAMY”

  - 12:00 – wyjście do kina  w MGOK w Więcborku na film "Dywizjon 303.Historia prawdziwa"- Cena biletu to 12,00 zł   ( bilet grupowy). Wpłaty do 15.10.2018 r.

  Powrót : ok. 14:15

  Historyczny, wojenny, akcja, 2D FILM POLSKI, , czas trwania: 101 minut, zwiastun: https://youtu.be/3HEpih9nf-k

  Opis:

  Materiały edukacyjne: http://dywizjon303.pl/edukacja

  Przekonaj się jak walczyli. Kogo kochali i kogo stracili!

  Prawdziwa historia Dywizjonu 303 inspirowana bestsellerem Arkadego Fieldera!

  Na ekranie znakomici polscy aktorzy: Piotr Adamczyk, Maciej Zakościelny, Antoni Królikowski, Jan Wieczorkowski, Krzysztof Kwiatkowski, Marcin Kwaśny, Nikodem Rozbicki, Anna Prus oraz brytyjscy artyści: Cara Theobold, Andrew Woodall czy John Kay Steel.

  Syn autora książki, Marek Fiedler twierdzi, że „Dywizjon 303” był dziełem życia jego ojca i każdy Polak powinien go zobaczyć. „Gdyby ojciec wiedział, że powstał ten film, niesłychanie by się ucieszył. Jest to temat jest dla wszystkich Polaków równie ważny, bo to jedno z naszych wspaniałych zwycięstw, o których powinniśmy pamiętać”.

  Twórcy filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” mają nie tylko wsparcie rodziny pisarza, ale również współpracowali ściśle z historykami, aby oddać wiernie realia tamtych czasów.

   

 •  

  PROGRAM

  DNIA JĘZYKÓW OBCYCH

  ŚRODA - 26.09.2018

   - Obrazek 1

  - I PRZERWA

  BIEGANE DYKTANDO

  - II PRZERWA

  SESJA ZDJĘCIOWA

  - III PRZERWA

  MUZYCZNA PODRÓŻ PRZEZ EUROPĘ.

  OFICJALNE OTWARCIE SALI JĘZYKOWEJ.

  - IV PRZERWA

  ENGLISH TEA UND KEKSE.

  ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.

  - V PRZERWA

  ZNAWCA SŁÓW.

   

   

 • - Obrazek 1

  UWAGA

  UCZNIOWIE KLAS I-VI

  FLUORYZACJA ZĘBÓW

  PRZYNOSIMY NA ZAKUP SZCZOTECZEK JEDNORAZOWYCH - 2,40

   DO SEKRETARIATU DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.

 • - Obrazek 1

  Uwaga !

  Klasy VII i VIII

  Dnia 24.09.2018 r. ok. godz. 9:30

  wyjazd do kina do Więcborka na film pt."Karolewo"

   

   

 • - Obrazek 1

  s1.jpg
  UWAGA!!!

  Jeśli chcesz pracować w Samorządzie Uczniowskim naszej szkoły to zaprezentuj swoją kandydaturę plakatem w terminie do 19 września 2018 r. na szkolnym korytarzu!

   Niech twoje REALNE propozycje spowodują, że rok szkolny z nowym samorządem będzie atrakcyjny i przyjazny dla wszystkich uczniów!

   PLANOWANY TERMIN WYBORÓW TO 21 WRZEŚNIA 2019 r.

  ( kandydują uczniowie klas 4-8, nie będący członkami samorządów klasowych)

 • - Obrazek 1

  UWAGA

   

  Zebrania z rodzicami

  WTOREK

  18.09.2018 r.

  klasy I, III, IV,V  - o godz. 12.30

  klasa VI, VII - o godz. 14:15

  klasa VIII - o godz. 13:30

  oddział przedszkolny  - godz. 13:30

   

strona: