Szkoła Podstawowa w Zakrzewku

Logowanie

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców SP w Zakrzewku

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Zakrzewku

 

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych,

które są wybierane w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.

 

 

 

Przewodnicząca :

Pani Małgorzata Budnik

Zastępca przewodniczącej:

Pani Justyna Szydeł

Sekretarz:

Pani Bożena Kufel

Członkowie:

Pani Angelika Bielińska

Pani Sabina Magdziarz 

Pan Leszek Kucharski

Pani Julia Dąbrowska