Szkoła Podstawowa w Zakrzewku

Logowanie

SKO

Szkolne informacje.

 

                                                                                                                                                                           

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) pod patronatem BS Więcbork  istnieje

 

w naszej szkole od października 2006 roku.

Opiekę sprawuje pani Dorota Łoś.

Do grona członków SKO należą uczniowie klas I-VI oraz oddziału przedszkolnego.

W ramach programu SKO odbywają się różne konkursy, oraz podejmowane są

ciekawe działania, w których uczniowie mogą zdobyć nagrody ucząc się oszczędzania.

Zadaniem SKO jest:

-Kształtowaniu nawyku systematycznego oszczędzania.

-Propagowanie idei oszczedzania wśród uczniów naszej szkoły.

-Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi.

-Celowe i umiejętne wykorzystywanie własnych środków finansowych.

-Zapoznanie z działalnością Banku BS w Więcborku.

-Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.

-Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.

 

Zachęcam i zapraszam uczniów do korzystania z oferty SKO.

Prowadzony rachunek w SKO, jest bezpieczny dla Twoich oszczędności.